...
قبلی
1
بعدی
...
حضور شرکت پارس اسپان با کارشناسان هلندی خود در همایش سال 1393 اصفهان

کارگاه آموزشی 2 روزه در زمینه کشت و صنعت قارچ استان البرز در سال 1393

پارس BVB تنها تولید کننده مکانیزه خاک پوششی استاندارد تحت لیسانس شرکت BVB هلند

بازدید کارشناس شرکت کریستینز گروپ از چندین واحد کمپوست سازی و پرورش قارچ در کشور

تولید ماشین آلات صنعت قارچ تحت لیسانس شرکت کریستینزگروپ هلند

ششمین همایش علمی کاربردی قارچ های خوراکی ایران در سال 1392