واحد قارچ اورامان سبز

واحد پرورش قارچ اورامان سبز با  20 سالن 530 متری سطح زیر کشت معادل 10600 متر مربع دارد.

این واحد طبق آخرین استانداردهای روز دنیا طراحی و ساخته شده است. به طوری که کلیه سالن ها توسط هواسازهای استاندارد و روز دنیا و همچنین سیستم کامپیوتری کنترل هوا، دما، رطوبت و co2 می شوند.

واحد قارچ اورامان سبز مجهز به آخرین ماشین آلات ساخت شرکت کریستینز می باشد که عملیات پر و تخلیه سالن ها، خاک دهی، رافلینگ و ککینگ بدون دخالت نیروی انسانی انجام می گردد.

1. مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی، تاسیسات و برق واحد پرورش

2. کلیه ماشین آلات واحد پرورش شامل:

  . وینچ پر                    . وینچ تخلیه                         . نت واشر                      . دستگاه رافلینگ                    . نوار تخلیه کمپوست

3. کلیه هواساز های واحد پرورش 

4. کلیه سیستمهای کنترلینگ واحد پرورش

5. نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد پرورش

6. ساخت و اجرای قفسه بندی سالن های پرورش