واحد کمپوست سازی سهیل

راه اندازی واحد كمپوست سازی سهیل، دومین واحد کمپوست سازی ایران پس از کمپوست سازی آریا با ظرفیت تولید 35،000 تن کمپوست فاز II در سال 1386 آغاز گردید.

این واحد دارای 4 بانکر 400 تنی فاز I و 6 تونل پاستوریزه 150 تنی فاز II می باشد. کلیه ماشین آلات فازهای 1 و 2، هواسازها و سیستم کنترلینگ کامپیوتری فازهای 1 و 2 این واحد توسط شرکت کریستینز گروپ طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.

1- مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی واحد کمپوست سازی 

2-کلیه ماشین آلات فازهای 1 و 2 از جمله میکسینگ لاین که شامل هاپر کلش با کف متحرک، هاپر کود مرغی همراه با آسیاب، کنویر های هدایت کلاش به بانکر ها و تونل های فاز 2، وینچ تخلیه تونل، بلوکزان به همراه هاپر و کانویر های مربوطه

3- کلیه هواسازهای فاز های 1 و 2

4- کلیه سیستم های کنترلینگ فازهای 1 و 2

5- نظارت بر ساخت و راه اندازی کمپوست سازی