کمپوست اورامان سبز

 

واحد کمپوست سازی اورامان سبز با 4 بنکر 400 تنی و 6 تونل 150تنی، ظرفیتی معادل 35000 تن کمپوست فاز 2 و 12000 تن کمپوست فاز 3 دارد.

الف) مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی و تاسیساتی

ب) کلیه هواسازهای فاز 1، 2 و 3

ج) کلیه سیستم های کامپیوتری فاز 1، 2 و 3

د) کلیه ماشین آلات فاز 1، 2 و 3  شامل: 1.وینچ پر   2.وینچ تخلیه   3.نت واشر   4.دستگاه رافلینگ   5.نوار تخلیه کمپوست    6.دستگاه هد فیلر

ه) نظارت در ساخت و اجرای پروژه

و) اجرا و ساخت قفسه بندی سالنهای پرورش