شرکت پارس اسپان

شرکت پارس اسپان با هدف به روز رسانی، مدرن سازی و انتقال دانش روز صنعت قارچ دنیا، سال 1381 فعالیت خود را آغاز نمود.

در این راستا با شرکا و پارتنر های هلندی خود، که در این صنعت پیشرو می باشند شروع به مطالعه و سنجش واحد  های پرورش قارچ، که در آن زمان در حال تولید کمپوست، تولید بذر، پرورش قارچ، تولید خاک پوششی و دیگر فعالیت های این صنعت بودند نمود.

پس از مطالعه 6 ماهه کل صنعت قارچ و یک برنامه ریزی 10 ساله و پس از مذاکرات متعدد با  شرکت کریستینز و عقد قرارداد کمپوست سازی آریا در سال 1384، کلنگ اولین واحد کمپوست متمرکز در ایران به زمین خورد و این امر باعث شروع تفکیک واحد های پرورش و واحد های کمپوست سازی در ایران شد. پس از واحد کمپوست آریا و عقد قرارداد با قارچ سحر  جهت طراحی و ساخت کمپوست سهیل در سال 1385، دومین واحد متمرکز کمپوست در ایران شروع به ساخت شد.

پس از بنیان تفکیک کمپوست سازی ازواحد  پرورش قارچ  و مدرن کردن کمپوست سازی ها با استفاده از هواسازها و کامپیوتر های بانکر و تونل های پاستوریزه و همچنین استفاده از مدرن ترین ماشین آلات خط میکس و پر و تخلیه کمپوست در واحد های آریا و سهیل نوبت به استاندارد کردن واحد های پرورش بود که در این راستا در سال 1387 قرارداد مربوط به ساخت اولین واحد مدرن پرورش قارچ مجهز به بروزترین ماشین آلات، تجهیزات، سیستمهای هوادهی و کنترل کامپیوتری در ایران با شرکت مه چین شیراز بسته شد و بدین ترتیب گام دیگری در مدرن سازی و بروز سازی پرورش قارچ در ایران برداشته شد.

شرکت پارس اسپان با هدف به روز رسانی صنعت و تامین مواد اولیه استاندارد در زمینه های واردات خاک پوششی ( اسپگنوم ) از سال 1384، واردات بذر قارچ از سال 1382، احداث اولین واحد استاندارد و مدرن صنایع تبدیل قارچ در اشتهارد در سال 1391، خط بسته بندی استاندارد قارچ و همچنین انتقال دانش فنی توسط کارشناسان و شرکت های معتبر هلندی از سال 1382 تا به امروز فعالیت های گسترده داشته و همواره در کلیه مراتب این صنعت پیشرو بوده است.