واحد کمپوست سازی همیشه بهار


راه اندازی مدرن ترین واحد کمپوست سازی همیشه بهار توس در استان خراسان رضوی با ظرفیت تولید 6000 تن کمپوست فاز II در سال

این واحد دارای 3 بانکر و 1 تونل پاستوریزه 150 تنی می باشد.