واحد کمپوست سازی آریا

 راه اندازی واحد كمپوست سازی آریا ، بزرگترین واحد كمپوست سازی خاورمیانه با ظرفیت تولید 140،000 تن کمپوست فاز II در بهار سال 1386 آغاز گردید.

این واحد دارای 11 بانکر 600 تنی فاز I و 15 تونل پاستوریزه 150 تنی فاز II می باشد. کلیه ماشین آلات فازهای 1 و 2، هواساز ها و سیستم های کنترلینگ کامپیوتری فاز ههای 1 و 2  این واحد توسط شرکت کریستینز گروپ طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.

1. مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی واحد کمپوست سازی 

2. کلیه ماشین آلات فاز های 1 و 2 از جمله میکسینگ لاین که شامل هاپر کلش با کف متحرک، هاپر کود مرغی همراه با آسیاب، تاپ فیلر جهت پر کردن بانکر ها از سقف، کانویر های هدایت کلاش به بانکر ها و تونلهای فاز 2، وینچ تخلیه تونل بلوکارن به همراه هاپر و کانویرهای مربوطه

3. کلیه هواساز های فازهای 1 و 2

4. کلیه سیستم های کنترلینگ فازهای 1 و 2

5. نظارت بر ساخت و راه اندازی کمپوست سازی